مطالب مرتبط:

ولسوالی ناوه غزنی؛ ۹ سال در تصرف طالبان

حدود ۹ سال است که ولسوالی ناوه غزنی در تصرف طالبان قرار دارد، ولی دولت جز وعده، تا حال کدام اقدام عملی را برای ...

مطالب اخیر