مطالب مرتبط:

عقب راندن طالبان از خط مقدم جنگ در ولسوالی ناوه

پیام آفتاب: عملیات میوند 5، باداشتن حمایت قوای هوایی افغان و بین المللی دیروز در ولسوالی ناوه هلمند آغاز شد.

مطالب اخیر