مطالب مرتبط:

حکومت توانایی مدیریت انتخابات را ندارد/ رهبران مردم و دنیا را فریب می دهند

برخی اعضای مجلس نمایندگان می گویند که حکومت افغانستان توانایی مدیریت برگزاری انتخابات را ندارد و با تاکید بر بر...

مطالب اخیر