مطالب مرتبط:

جایگاه افغانستان بعد از این در معادلات جهانی

روز جمعه، 25 حمل 1396 جلسه ای به اشتراک افغانستان، ایران، پاکستان، هندوستان و چین به شمول هفت کشور از آسیای میا...

مطالب اخیر