مطالب مرتبط:

سه ملکی از اثر اصابت یک راکت نیروهای افغان در ارزگان زخمی شدند

مطالب اخیر