مطالب مرتبط:

غنی وعبدالله برای دوام حکومت‌شان، اختلاف و فساد را دامن میزنند!

شورای حراست و ثبات افغانستان می گوید که رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند با دامن زدن به اختلافات و گسترش فساد در...

مطالب اخیر