مطالب مرتبط:

داعش مسئولیت حمله انتحاری در مرکز شهر کابل را به عهده گرفت

گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) مسئولیت حمله انتحاری امروز کابل در نزدیکی ساختمان وزارت دفاع افغانستان را به ع...

مطالب اخیر