مطالب مرتبط:

رهبر گروه طالبان در نتیجه‌ی مسمومیت کشته شده است

گروه تروریستی داعش طی نامه ای مدعی شده است که هبت الله رهبر گروه طالبان در نتیجه‌ی مسمومیت کشته شده است.

مطالب اخیر