مطالب مرتبط:

14 پروژه ساختمانی برای پلیس زن در هرات ساخته می‌شود

سخنگوی پلیس هرات می‌گوید که این ساختمان‌ها به ارزش ۴۵۰ هزار دالر امریکایی و با کمک مالی کشور کوریا ساخته خواهد شد.

مطالب اخیر