مطالب مرتبط:

ترمپ در بی فکری استاد است!

شایستگی ترمپ برای تصمیم گیری جنگ و صلح بسیار سوال برانگیز است زیرا او چهره یک رییس جمهور بی فکر را به نمایش گذا...

مطالب اخیر