مطالب مرتبط:

نظامیان افغانستان مانع حصارکشی ارتش پاکستان در امتداد دیورند شدند

نظامیان افغانستان در ولسوالی شکین ولایت پکتیکا، مانع ایجاد تأسیسات نظامی و حصارکشی از سوی پاکستان در امتداد خط ...

مطالب اخیر