مطالب مرتبط:

تاج محمد جاهد با معاون ارشد ملکی ناتو دیدار کرد.

ستر پاسوال تاج محمد جاهد وزیر امور داخله کشور، بر ضرورت حمایت ناتو از نیروهای امنیتی کشور تاکید نموده گفت که حم...

مطالب اخیر