مطالب مرتبط:

وزارت زراعت به دنبال احیای جنگلات پسته بدخشان

کاشت پسته در ولایت بدخشان در چارچوب یک کمربند سبز از جنگلات پسته، از بدخشان تا ولایت بادغیس صورت می گیرد.

مطالب اخیر