مطالب مرتبط:

طنز: ایتلاف سیاسی کچالوها طی یک نشست خبری

ایتلاف سیاسی کچالو های افغانستان طی یک نشست خبری اعلام کردند که ما را وارد سیاست ها و کارزارهای سیاسی تان نکنید...

مطالب اخیر