مطالب مرتبط:

نیازی به حضور نظامی امریکا پس از سال ۲۰۲۰ نخواهد بود

سفیر افغانستان در واشنگتن اظهار داشت: حضور نظامیان امریکایی در افغانستان به منظور مقابله با گروه طالبان پس از س...

مطالب اخیر