مطالب مرتبط:

پایان مرحله اول خروج اهالی فوعه و کفریا

کمیته‌های مسئول ساماندهی عملیات خروج اهالی از شهرهای محاصره شده فوعه و کفریا در حومه شمالی ادلب، مرحله اول از ا...

مطالب اخیر