مطالب مرتبط:

جنجال بر سر آغاز به کار ولسوال جدید قیصار فاریاب

ده ها تن از هواداران رحمت الله قیصاری، ولسوال پیشین، که بیشتر مسلح بودند، مانع آغاز کار ولسوال جدید شدند.

مطالب اخیر