مطالب مرتبط:

شماری از طالبان به طور مشروط میدان‌های جنگ را ترک می کنند

سفیر افغانستان در پاکستان می گوید، شماری از طالبان با وی تماس گرفته و گفته‌اند که می‌خواهند میدان‌های جنگ را تر...

مطالب اخیر