مطالب مرتبط:

از ورود ولسوال جدید قیصار جلوگیری شد

ده ها تن از افراد مسلح ولسوال برکنار شده قیصار در فاریاب، مانع ورود ولسوال جدید به دفتر کارش شدند. رحمت الله قی...

مطالب اخیر