مطالب مرتبط:

فساد در بخش های امنیتی کشور وجود دارد

عبدالبصیر مجاهد، سخنگوی پلیس کابل به آوا گفت، تحقیقات در این زمینه به شکل جدی ادامه دارد و تا حالا چیزی به دست ...

مطالب اخیر