مطالب مرتبط:

معترضین بزرگراه شمال را بستند

ده‌ها تن از باشندگان ولسوالی میربچه‌‌کوت کابل در اعتراض به محاکمه نشدن، جنرال زمری پیکان فرمانده اسبق امن و نظم...

مطالب اخیر