مطالب مرتبط:

استعدادیاب مشهور فوتبال بریتانیا در نقش شیطان

هنوز پرونده کودک آزاری‌های گسترده در فوتبال انگلیس باز است. این پرونده در فوتبال بریتانیا وارد فاز تازه‌ای ...

مطالب اخیر