مطالب مرتبط:

رهبران در موضوعات کلان همکاری همه جانبه دارند

ریاست جمهوری افغانستان، گزارش تازه گروه بین‌المللی بحران در پیوند به چالش‌های موجود در حکومت وحدت ملی رد کرد. ب...

مطالب اخیر