مطالب مرتبط:

اصلاحات در “ارتش افغانستان” بسیار کند است

رهبران آمریکا و ناتو با توجه به اینکه بسیاری از روستاها تحت کنترل طالبان بوده و بسیاری از شهرها توسط این گروه ت...

مطالب اخیر