مطالب مرتبط:

اجلاس “جی۷” سنگینی سایه روسیه را به خوبی حس کرد

دولت ترامپ امیدوار بود که اتحادی جدید این بار در قالب فشارهای اقتصادی بر ضد پوتین تشکیل دهد؛ اما نبض جلسه ای که...

مطالب اخیر