مطالب مرتبط:

چندین کلینیک صحی پس از هشدار مخالفان مسلح در فراه بسته شدند

مطالب اخیر