مطالب مرتبط:

ریاست جمهوری گزارش تازه‌ گروه بین المللی بحران را رد کرد

ریاست جمهوری کشور، گزارش تازه گروه بین المللی بحران مبنی بر این که اختلافات رهبران حکومت وحدت ملی، امنیت افغانس...

مطالب اخیر