مطالب مرتبط:

اعتراض رئیس مجلس سنا به بازداشت چند عالم دینی در ننگرهار

رئیس مجلس سنا به بازداشت چند تن از علمای دینی در ننگرهار از سوی ریاست امنیتی اعتراض کرد.

مطالب اخیر