مطالب مرتبط:

بِل های برق در هرات دو برابر شده است

شهروندان هرات مدعی شده‌اند که در این اواخر پول صرفیه برق‌شان دو برابر شده است و اداره برق نیز در این زمینه پاسخ...

مطالب اخیر