مطالب مرتبط:

دو پروژۀ زیربنایی زراعتی به بهره بردارى سپرده شد

شهرایبک(پژواک،۲۲حمل۹۶): با افتتاح دو پروژۀ زیربنایی زراعتی به کمک مالی بانک انکشاف آسیایى، مشکلات آب زراعتی و آ...

مطالب اخیر