مطالب مرتبط:

نظام افغانستان؛ قربانی توافقات کوتاه مدت و چالش آفرین

گروه بین المللی بحران در تازه ترین گزارش خود گفته است که اختلافات درونی حکومت افغانستان به اوج رسیده ...

مطالب اخیر