مطالب مرتبط:

اوضاع افغانستان نیازمند ادامۀ کمک های جهانی است

اوضاع افغانستان نیازمند ادامۀ کمک های جهانی است و اعضای گانگرس آمریکا از هر برنامۀ کاخ سفید برای ثبات این کشور ...

مطالب اخیر