مطالب مرتبط:

فعالیت های پاکستان به نفع آمریکا است

آمریکا باید به بازی دو رنگ پاکستان در قبال افغانستان و خودش پایان دهد. به جای طولانی کردن جنگ در افغانستان، آمر...

مطالب اخیر