مطالب مرتبط:

دو سردستۀ طالبان با چندین جنگجوی دیگرشان در شمال کشور کشته شدند

قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شمال افغانستان از تلفات گروه طالبان به شمول شماری از فرمان‌دهان این گروه خبر می‌دهد.

مطالب اخیر