مطالب مرتبط:

اشرف غنی: کابل آمادۀ همکاری‌های گسترده با عشق آباد است

مطالب اخیر