مطالب مرتبط:

شمار توریست های بدخشان افزایش یافته است

آمار بازدید از ولایت بدخشان توسط توریست های خارجی رو به افزایش می باشد. صدیقی لعلزاد، امر اداره آمریت گردشگری ر...

مطالب اخیر