مطالب مرتبط:

۷۵ درصد شهروندان کابل به آب بهداشتی دسترسی ندارند

از نظر کمّی، بیلانس آب های زیر زمینی در شهر کابل منفی است و در حدود ۲.۷ میلیون متر مکعب آب در سال، از این آب ها...

مطالب اخیر