مطالب مرتبط:

احتمال تکرار حمله امریکا در سوریه وجود دارد

وزیر خارجه انگلیس پیش از برگزاری نشست کشورهای گروه ۷ گفت: احتمال تکرار حمله امریکا در سوریه وجود دارد.

مطالب اخیر