مطالب مرتبط:

خارجی ها سودهای کلانی از افغانستان می برند

شانزده سال از آغاز نظام جدید افغانستان می گذرد اما بر خلاف برنامه هایی که برای انکشاف و کار بر زیر بناها بود هی...

مطالب اخیر