مطالب مرتبط:

اجلاس “گروه هفت” با محوریت فشار بر روسیه آغاز به کار کرد

اجلاس جی هفت با هدف ترتیب برنامه های محدودکننده بر ضد روسیه در ایتالیا، امروز آغاز به کار ...

مطالب اخیر