مطالب مرتبط:

حمایت از طالبان علیه داعش اشتباه است!

معاون سیاسی وزارت خارجه، فلسفه حمایت از یک بازیگر غیردولتی (طالبان) علیه دیگری (داعش) را اشتباه می داند. حکمت خ...

مطالب اخیر