مطالب مرتبط:

غنی برای رییس جمهور ترکمنستان پیامِ تبریک فرستاد!

آریانانیوز: رییس جمهورغنی در پیامی بیست و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلوماتیک 2 کشور را به رییس جمهورترکمنست...

مطالب اخیر