مطالب مرتبط:

بانک مرکزی به ارزش ۳۶۰ میلیون افغانی بانک‌نوت‌های فرسوده را آتش زد

بانک مرکزی افغانستان به ارزش ۳۶۰ میلیون افغانی بانک‌نوت های کهنه و فرسوده را که قبلا از بازار جمع آوری کرده بود...

مطالب اخیر