مطالب مرتبط:

افغانستان هنوز هم از لحاظ قربانی ماین‎ها در جهان، مقام اول را دارد

(Visited 1 times, 1 visits today)

مطالب اخیر