مطالب مرتبط:

عاملِ مشکلاتِ باشندگان لوگر، مقامات هستند!

  روزگذشته تعدادی از باشندگان ولایت لوگر در ملاقات با معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین مشکلات شان را مطرح...

مطالب اخیر