مطالب مرتبط:

د سوریې جګړه: جي سیون غونډه کې د روسیې او سوریې په تړاو د ګډ دریځ موندلو هڅې

اټکل کېږي، د دوشنبې ورځې ایټالیا خبرو کې به د سوریې د تېرې اونۍ مشکوک کیمیاوي برید ته د ګډ دریځ غوره کول د جي س...

مطالب اخیر