مطالب مرتبط:

یک پارک در هرات ساخته شد

فرهاد نیایش شهردار هرات ضمن تقدیر از بازسازی این پارک، خواستار حفظ و مراقبت جدی از این پارک شد.

مطالب اخیر