مطالب مرتبط:

نگرانی مقامات محلی ولایت غزنی از غصب زمین

مطالب اخیر