مطالب مرتبط:

تیتر روزنامه های افغانستان، دوشنبه 21 حمل 96

**افغانستان اشرف غنی: تروریسم، مواد مخدر و فساد داری کشور را تهدید می کند افزایش صادرات برق تاجیکستان به افغانس...

مطالب اخیر