مطالب مرتبط:

مدیریت ضعیف دولت باعث ناامنی های کشور است

امنیت افغانستان روز به روز از گذشته بدتر شده و برخلاف وعده هایی که دولت، برای عملیات قوی علیه دشمن داده بود، ای...

مطالب اخیر